Lô hàng mới (24/7/2023): Gỗ cao su ghép AB đạt độ ẩm dưới 12% tiêu chuẩn xuất khẩu

ec99ef393c96ecc8b587
Rate this post

0d974131929e42c01b8f 2d1d3c83ef2c3f72663d 3b3637aae405345b6d14 8b6edfc40c6bdc35857a 24e62b7af8d5288b71c4 27a3670ab4a564fb3db4 046b04cbd764073a5e75 9409d5a0060fd6518f1e 327836dee571352f6c60 bf82f624258bf5d5ac9a c329538f8020507e0931 db34c095133ac3649a2b db7930dfe370332e6a61 ec99ef393c96ecc8b587 ecc2a36470cba095f9da ee20f8be2b11fb4fa200 f2cee86f3bc0eb9eb2d1